Elewacje

Elewacja budynku przy ul. Św. Jadwigi

Rzuty

Rzuty budynku przy ul. Św. Jadwigi

Lokalizacje

Elewacje Św. Jadwigi